header_voorbeeld_LISA.png
Handige links
Verslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

Obligatielening 4% rente

1-7-2019

Obligatielening Hockeyclub Losser

 

Hockeyclub Losser  is al enige jaren actief om te kijken naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld in de Gemeente Losser. Fase 1, de locatie, is midden 2018 afgerond.

De locatie is inmiddels 2 jaar met succes in gebruik.

Nu is het moment aangebroken dat fase 2 wordt gestart. In fase 2 wordt het unieke plan uitgebreid met de realisatie van een nieuw aan te leggen kunstgrasveld.  Zo’n veld is een must voor de huidige gebruikers en de toekomst van Hockeyclub Losser.

 

De financiering van de investering in het veld wordt als volgt bijeen gebracht:

 • fondsenwerving

 • online webshop (verkopen van vierkante meters en sponsorlokaties)

 • bancaire lening

 • donaties

 • bijdrage van verschillende partijen       

  • Gemeente Losser

  • Rabobank

  • Ketelhuisfonds

 

Om de lening bij de bank zo laag mogelijk te houden en om de bijdrage vanuit de verenigingen ook te beperken wordt een obligatielening uitgeschreven. Het streefbedrag is € 50.000 bijeen te brengen door middel van het uitschrijven van obligaties met een waarde van € 50,- per stuk.
Het zou een groot succes zijn indien in totaal 1.000 van deze obligaties uitgereikt worden.

 

Het kenmerk van een obligatie is dat de eigenaar altijd de inleg waarde terug ontvangt jaarlijks verhoogt met 4% rente ingaande 01-01-2020. Vanaf Januari 2022 zal 1/20 deel van de ontvangen obligatielening worden afgelost. De af te lossen obligaties worden bepaald door loting. Dit wordt door de penningmeester van HC-Losser zeer nauwkeurig bijgehouden in een zogeheten obligatieregister waar de informatie van de eigenaar van elke obligatie in staat. Natuurlijk is het mogelijk dat een persoon twee, drie of nog meer obligaties tegelijk koopt.

 

Leden van de sponsorcommissie hebben zich bereid verklaard om vol enthousiasme, samen het bestuur, het geheel tot een succes te maken. Deze leden zullen de ambassadeurs naar hun eigen vereniging worden om zodoende bij te dragen aan de uiteindelijke realisatie van het veld.

 

 

 

Aanvullende, uitgebreide documentatie hebben de commissie leden in hun bezit en kunnen verstrekt worden.

Deze documentatie bestaat uit:

 • Prospectus obligatielening HC-Losser 2020-2040

 • Reglement obligatie lening HC-Losser 2020-2040

 • Deelname formulier obligatielening

 •  

De inschrijfperiode loopt van: 01-07-2019 tot en met 01-12-2019

 

 

 

Losser, Juni 2019

 

Het bestuur van HC-Losser,

M. Elferink, voorzitter

R. Bakker, secretaris

G. Olde Boerrigter, penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPECTUS 4% OBLIGATIELENING

 

 

 

 

 

 

Nieuw kunstgrasveld aan de Tweelenbeecke 12 op het sportpark ’t Wilpelo te Overdinkel.

De hockey club Losser, hierna te noemen de HC-Losser ,ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62698672, schrijft een obligatielening uit ter financiering van het nieuw aan te leggen kunstgrasveld aan de Tweelenbeecke 12 te Overdinkel met de volgende kenmerken:

 

Streef bedrag:                                 € 50.000,--

Bedrag per obligatie:                     € 50,--

Looptijd maximaal:                        20 jaar

Rentepercentage:                          4% per jaar

Ingangsdatum rente:                    1 Januari  2020

Sluitingsdatum inschrijving:        1 December 2019

Volstorting:                                      Contract datum

Uitgifteprijs:                                    100% van de nominale waarde

Minimale aflossing:                        1/20 deel per jaar van de totaal ontvangen

obligatielening middels uitloting

Eerste uitloting:                               1 Januari 2022