header_voorbeeld_LISA.png
Handige links
Verslagen
Nog geen verslagen.
Laatste reacties

2e Obligatie trekking HC-Losser

29-3-2023

10-03-2023 2e Obligatie trekking

Beste obligatiehouders,

Op 10-03-2022 is de tweede uitloting verricht inzake de door Hockeyclub Losser

uitgegeven obligatie lening.

Door samenloop van omstandigheden is de trekking anders verlopen dan gebruikelijk. De Obligatie coördinatoren, Gerard Olde Boerrigter en Ward Zwiers, hebben coach Maaike Westenbroek bereid gevonden om tijden de Algemene ledenvergadering de trekking te doen en schriftelijk te laten bevestigen.

Uit de grote digitale schaal werd het nummer 11 getrokken.

Dit houdt in dat alle eigenaren van een obligatie met een nummer eindigend op 11, 31, 51, 71, 91, 111 etc. recht hebben op teruggave van het aankoopbedrag ad € 50,- . Hieronder is de gehele lotingslijst vermeld.

De eigenaren van deze obligatie worden ook allemaal persoonlijk, per mail,

hierover geïnformeerd.

De obligatie moet ingeleverd worden bij de Obligatiebeheerder van Hockeyclub Losser,

W. Zwiers, Wiggersweg 3, 7582 RG Losser

Conform het reglement vervalt na 31-12-2023 het recht op restitutie van het

aankoopbedrag van hier onder vermelde obligaties.

In januari 2024 vindt er wederom een uitloting plaats en zitten in de schaal

de nummers 1 t/m 20 met uitzondering van nummer 11 en 17.

Deze trekking zal dan worden verricht door twee leden van Hockeyclub Losser of tijdens de Algemene ledenvergadering in bij zijn van alle aanwezigen.

Wij bieden de obligatiehouders drie mogelijkheden welke hieronder zijn uitgeschreven;

Obligatie waarde: €50,-

Te ontvangen renten: € 6,24

Optie 1:Obligatiewaarde + verschuldigde rente worden uitbetaald aan de obligatiehouder.

Optie 2:Obligatiewaarde wordt uitbetaald en de verschuldigde rente wordt geschonken aan Hockeyclub Losser

Optie 3:Obligatiewaarde + verschuldigde rente* worden beiden geschonken aan Hockeyclub Losser

Graag bij inlevering van uw obligatie de volgende data aanleveren: naam, bankrekeningnummer.

Door de lange pandemie periode hebben wij het als jonge vereniging enorm zwaar. De club en haar leden zouden u willen vragen om ons "nogmaals” te steunen met uw bijdrage en te kiezen voor optie 3.

De laatste uitloting vindt plaats in Januari 2042.

Obligatie nummers:

11 31 51

71 91 111

131 151 171

191 211 231

251 271 291

311 331 351

371 391 411

431 451 471

491 511 531

551 571 591

611 631 651

671 691 711

731 751 771

791 811 831

851

*De ontvangen rente dient opgegeven te worden bij de Belastingdienst.

Met sportieve groet,

Het bestuur en Obligatiebeheerders